תמצית השיעור

ראשית פותרים את מה שיש בסוגריים, כפל וחילוק קודם לחיבור וחיסור.