תמצית השיעור

תרגילי חיבור, חיסור והשוואת מספרים עשרוניים.