תמצית השיעור

נשתמש בתכונות המרובעים שנלמדו על מנת לענות על השאלות.