תמצית השיעור

נשתמש בתכונות המצולעים שלמדנו כדי לענות על השאלות.