תמצית השיעור

נשתמש בתכונות המרובעים כדי לענות על השאלות