תמצית השיעור

מבחר שאלות נכון או לא נכון בנושא מרובעים.