תמצית השיעור

נבחר את הזווית הגדולה ביותר במרובע, נסמן את המרובע שאינו מקבילית.