תמצית השיעור

נצבע צלעות שוות, צלעות מקבילות וזוויות ישרות במרובעים.