תמצית השיעור

לפי תכונות המרובעים שבשרטוט נחליט על שם המרובע