תמצית השיעור

לפתרון התרגיל נשתמש בתכונות האלכסונים של המרובעים.