תמצית השיעור

נחשב את שטח המעוין ע''י מכפלת אורך הצלע באורך הגובה אליה.