תמצית השיעור

נפתור שאלות "נכון/לא נכון" על נושא תכונות המעוין.