תמצית השיעור

נמצא את היקפו של הדלתון על ידי חיבור אורך כל צלעותיו