תמצית השיעור

דלתון – מרובע שיש לו 2 זוגות נפרדים של צלעות סמוכות השוות זו לזו.