תמצית השיעור

נתון שטח, היקף ואורך צלע של מקבילית. נמצא את גובהה ואת רוחבה.