תמצית השיעור

נפתור שאלות השוואה בין ממוצעים שונים.