תמצית השיעור

נמצא את צלעו של הריבוע שנמצא בתוך מלבן ששטחו ורוחבו נתונים.