תמצית השיעור

נסביר את מהות ומשמעות הממוצע ונראה דוגמאות מחיי יומיום.