תמצית השיעור

נמצא היקף מלבן שבו יש משולש ישר זווית ושווה שוקיים