תמצית השיעור

תרגילי סדרות עולות ויורדות עם מספרים עשרוניים.