תמצית השיעור

נפתור שאלה מילולית בנושא: השבר כחלק מהשלם.