תמצית השיעור

בעיה מילולית בנושא: כפל מספרים עשרוניים.