תמצית השיעור

בעיה מילולית בנושא: כפל וחילוק מספרים עשרוניים.