תמצית השיעור

היקף מלבן שווה לפעמיים סכום אורכו ורוחבו