תמצית השיעור

נפתור יחד תרגילי חיבור וחיסור מספרים עשרוניים עם פריטה.