תמצית השיעור

נשווה בין מספרים עשרוניים ובין שברים.