תמצית השיעור

שאלה מילולית בנושא המרת שעות לדקות וחיבור שברים.