תמצית השיעור

השלמת המספר החסר במשוואת חיבור וחיסור שברים