תמצית השיעור

שטח המקבילית = צלע * הגובה לצלע היקף המקבילית = (צלע א + צלע ב) *2