תמצית השיעור

שאלה מילולית בנושא השבר כחלק מהכמות הכוללת.