תמצית השיעור

תרגילי מספרים עשרוניים ומציאת מספרים חסרים על ישר המספרים.