תמצית השיעור

נשווה את השברים על ידי הבאת כל זוג שברים למכנה משותף ונשווה את המונים.