תמצית השיעור

נרשום את השלם כשבר ונכפיל את 2 השברים - נכפיל את המונים ואת המכנים.