תמצית השיעור

לפתרון התרגיל נשתמש בחוק הפילוג בכפל