תמצית השיעור

ראשית נמצא לכמה חלקים מחולק השלם ואחר כך נמלא את המספרים החסרים