תמצית השיעור

כל שתי זוויות סמוכות במקבילית משלימות ל- 180 מעלות.