תמצית השיעור

שאלה מילולית בשימוש פעולת חיסור מספרים מעורבים