תמצית השיעור

נמיר את המספרים המעורבים לשברים מדומים ונפתור