תמצית השיעור

שאלות מילוליות בנושא מציאת חלק משלם.