תמצית השיעור

נסביר את חלקי המספר העשרוני - החלק השברי, הנקודה העשרונית והחלק השלם.