תמצית השיעור

שאלות מילוליות בנושא: כפל שלם בשבר, ושבר עם מספר מעורב.