תמצית השיעור

נהפוך את השברים הפשוטים לשברים עשרוניים ונשווה אותם