תמצית השיעור

הסבר על עקרונות המספרים המעורבים בעזרת ציורים.