תמצית השיעור

נשווה את הספרות העשיריות והמאיות ולפי סדר עולה נסדר את המספרים העשרוניים