תמצית השיעור

יש למצוא מספרים מתאימים בקטע מסויים (2-3 ) על ישר המספרים