תמצית השיעור

נפתור תרגילי חיבור וחיסור שברים פשוטים ועשרוניים, ומספרים מעורבים.