תמצית השיעור

נהפוך את המספרים המעורבים לשברים מדומים