תמצית השיעור

תרגילי חיבור וחיסור שברים והשלמת המספר החסר במשוואה.