תמצית השיעור

נפתור שאלות בנושא היקף במשולש שווה צלעות

קטגוריה:

משולשים (יסודי)