תמצית השיעור

נלמד לפתור בעיות עם חיבור וחיסור מספרים מעורבים בשיטות שונות.